Adatvédelmi Tájékoztató

Bordács Gáborné egyéni vállalkozó kijelenti, hogy a Ajánlatkérő által a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag abból a célból kezeli, amihez az igénylő hozzájárult.

Az adatok kezelője Bordács Gáborné egyéni vállalkozó (2092 Budakeszi, Erdő utca 56. Adószám: 76885455-1-33) Elérhetőség: info@hagyomanyorzo-jatszohaz.hu

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban / így különösen, de nem kizárólagosan a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény) szóló 1992.évi LXIII. törvény; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.) szóló 2001. évi CVIII. törvény; a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai által meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő az adatkezelés során figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének rendelkezéseit.

Az adatkezelő elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja

1. Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján történik, a hagyomanyorzo-jatszohaz.hu internetes honlapon kínált szolgáltatások íránt ajánlatkéréssel élő felhasználók esetében. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Szolgáltató – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Az adatkezelés célja árajánlat küldése és a felhasználóval való kapcsolattartás.

Látogatás során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa, valamint a meglátogatott tartalom címe. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.  A szolgáltatás a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. (Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozó fér hozzá).

Ajánlatkérés esetén rögzítésre kerül e-mail cím, név, telefonszám.

A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat;
  • a szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
  • az ajánlatot tartalmazó üzenet elküldése;

A Szolgáltató oldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt, adatot szolgáltat a Szolgáltatónak elfogadja, hogy a Szolgáltató az ily módon szolgáltatott információt a választása szerint, a fentebb megjelölt adatkezelési célokra felhasználhatja, harmadik személy részére – kizárólag a fentebb megjelölt célok elérése és a felhasználó érdekében, a felhasználó előzetes, önkéntes hozzájárulása alapján – a felhasználó ellenkező tartalmú írásbeli nyilatkozatának Szolgáltatóhoz történő beérkezéséig (e-mail cím: info@hagyomanyorzo-jatszohaz.hu).

A felhasználó önkéntes döntése alapján megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználók azonosítása, kapcsolattartás. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – írásbeli nyilatkozattal – megtilthatja.

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütik rögzítéséhez a felhasználó határozott hozzájárulása szükséges.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását ( Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

2. Adattovábbítási nyilatkozat, az adatfeldolgozók köre.

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben az megfelelő jogalappal rendelkezik.

3. Az adatkezelés jogalapja és a felhasználó jogai

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik.

4. Felhasználói adatok törlése

A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról az info@hagyomanyorzo-jatszohaz.hu e-mail címen további tájékoztatást kérhet.

Amennyiben a felhasználó úgy dönt, az adatai teljes körű és visszavonhatatlan törlési igényét e-mailben az info@hagyomanyorzo-jatszohaz.hu címre is el tudja juttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 napon belül törli az adatokat. Törlés esetén a felhasználó önkéntes döntése alapján megadott adatok nem állíthatóak helyre.

5. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzat

6Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy az Bordács Gáborné egyéni vállalkozó a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.